Horgászrend

Az egyesület taván kizárólag az egyesület tagjai, a tagokhoz tartozó kedvezményezettek és gyerekhorgászok, valamint napijegyes horgászok horgászhatnak a jogszabályi feltételek, valamint az egyesület közgyűlése által meghatározott kötelezettségek betartása mellett. (horgászvizsga, állami jegy, befizetett tagdíj, területi jegy megváltása, érvényes napijegy)

A tagdíj fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje: tárgyév március 31.
A fizetési határidő be nem tartása 2.000,-Ft/hó emelt összegű tagdíjkülönbözet megfizetését vonja maga után.

A fizetési kötelezettségek rendezése évente 30 db, 70 kg össztömegű, darabszám korlátozással védett halfaj és amur, valamint 25 kg egyéb őshonos halfaj (keszeg) elvitelére jogosít.
Gyermek horgász a kifogott halat nem viheti el, a halakat a kifogást követően  azonnal vissza kell helyezni a horgásztóba.

1. Egy éves területi jegy megváltásával elvihető halmennyiség:

Darabszám korlátozással védett halfajokból és amurból:

Egyesületi tag: 

napi   2+1. db
heti    6db
éves   30 db., összesen 70 kg.

Kezdeményzett tag:

napi   1 db.
heti    3 db.
éves   15 db., összesen 35 kg.

Napijegyes horgász:

napi 2 db, összesen 6 kg

Gyermek horgász:

0 db, összesen 0 kg

Egyéb halfajtából:

Egyesületi tag: 

napi   4 kg.
heti    4 kg.
éves   25 kg.

Kezdeményzett tag:

napi   2 kg.
heti    2 kg.
éves   12 kg.

Napijegyes horgász:

napi   2 kg

Gyermek horgász:

           0 kg

A keszegen kívüli egyéb halfajok esetében csak a napi és a heti fogási mennyiség korlátozott.
A kifogott halakat az éves területi jegyen lévő fogási naplóba is be kell vezetni.

2. Horgászni az alábbi időszakban és napszakban lehet:

Január 1. től – december 31.-ig:      05.00 – 22.00 óra között.
Éjszakai horgászat a pihenőnapra, munkaszüneti napra és az ünnepnapokra virradó éjszaka lehet.

3. Tilalmi idők és méretkorlátozások:

A tilalmi időket és méretkorlátozásokat az országos horgászrend és az egyesület közgyűlési határozatában foglaltak szerint kell betartani, kivéve a ponty, mely egész évben fogható.

 • A ponty méretkorlátozása: 35 cm
  A 5 kg tömegűnél nagyobb méretű pontyot a kifogást követően kíméletesen vissza kell engedni.
 • Az amur méretkorlátozása: 50 cm
  A 5 kg tömegűnél nagyobb méretű amurt a kifogást követően kíméletesen vissza kell engedni.
 • A keszegállomány (dévérkeszeg, jászkeszeg, karikakeszeg) védelme érdekében az egyesület minden év január 1-jétől május 31. napjáig tilalmi időszakot vezet be.
 • A compó elvitele tilos!

4. A behordás engedélyezett.

5. Kedvezményezettre és a gyermek horgászokra vonatkozó szabályok:

 • A teljes jogú egyesületi tag minden évben egy fő kedvezményezett és több fő gyermek horgászt jelölhet meg.
 • Kedvezményezett, egy a tulajdonos által megnevezett személy lehet, aki a tulajdonossal szülő, gyermek, házastárs, élettárs, vagy gyámsági jogviszonyban van. A gyermek horgász egy tulajdonossal rokonsági viszonyban álló max. 14. életévét betöltött gyermek lehet. A kedvezményezett és a gyermek horgász csak a tulajdonos jelenlétében horgászhat
 • A kedvezményezettnek is rendelkeznie kell a horgászatra jogosító okmányokkal (horgászvizsga, állami jegy, befizetett tagdíj, területi jegy). A gyermek horgász esetében elegendő az állami jegy és a területi engedély megléte.
 • A kedvezményezett és a gyermek horgász csak egy bottal horgászhat.

6. Napijegyes horgászat:

Napijeggyel horgászni csak a tulajdonos jelenlétében lehet. Napijegy váltásához a szükséges okmányok (állami jegy, fogási napló, személyi okmányok) bemutatása szükséges, melyet a napijegy kiadójának ellenőriznie kell. A napijegyet a horgászat megkezdése előtt, előzetesen kell megváltani. A napijegy megváltása nélkül a horgászat nem kezdhető meg.

 • A napijegy ára: 5.000,-Ft/nap
 • A napijegy a napijegyen szereplő naptári napra érvényes.
 • A napijegy érvényességétől függetlenül a napijegyes horgásznak is be kell tartani a Tórend horgászattal kapcsolatos időszakra és napszakra vonatkozó szabályait,
 • A napijegy 24 órás kihasználása, csak a 1. pontban felsorolt éjszakai horgászatra vonatkozó feltételek mellett lehetséges.
 • A Napijegyet a horgászat befejezését követően, de legkésőbb a következő napon a váltás helyén, vagy az egyesület halőre részére le kell adni.

A tórend szabályai a gyermek és a napijegyes horgászokra, valamint a vendéghorgászokra is érvényesek, azok betartásáért a tulajdonos felelős.

7. A beíró füzet használatára vonatkozó szabályok:

A beíró füzet használata mindenki számára kötelező az alábbiak szerint:

 • A tag, a kedvezményezett, gyermek, vagy a napijegyes horgász a horgászat megkezdése előtt rögzíti érkezését a beíró füzetbe (horgászhely száma, dátum, óra, perc).
 • A horgászat befejezésekor, a horgásztó területének elhagyását megelőzően, a fogási naplóban rögzített kifogott és elvitelre szánt halmennyiséget darabra, fajra, tömegre (kg) vonatkozó megbontásban be kell írni a beíró füzetbe.
 • A beíró füzetbe beírt halmennyiségnek egyeznie kell a fogási naplóba beírt halmennyiséggel és az egyéb adatokkal.
 • A kifogott hal más személy által nem vihető el, amíg azt a horgászatra jogosult a beíró füzetbe be nem írta.
 • A kifogott hal a tó bejáratánál (beíró füzet) hagyhatja el a tó területét.
 • A beíró füzet vezetésére csak az egyesületi tag, a kedvezményezett tag és a napijegyes horgász jogosult.

8. A fogási naplóra vonatkozó szabályok:

Az állami fogási naplóba és a területi engedély fogási naplójába az elvitelre szánt darabszám korlátozással védett halat és az amurt a kifogást, valamint a haltartóba helyezést követően, a kerekítés szabályainak megfelelően fél kg-ra kerekítve haladéktalanul be kell írni.

Egyéb halat naponta, a horgászat befejezésekor összesítve, fél kg-ra kerekítve kell beírni az állam fogási naplóba, a területi engedély fogási naplójába. Az egyesület által kiadott területi jegyet (fogási naplót) a tárgyévet követően legkésőbb január hó 31.-ig napjáig, vagy a határnapot megelőzően az új évi fogási napló megváltásakor le kell adni.

9. Kuttyogatás szabályai:

Az egyesület horgásztaván engedélyezett a kuttyogatásos horgászmódszerrel való horgászat. Kuttyogatás csak munkaszüneti napon, hétfőtől csütörtökig engedélyezett! Amennyiben ezen napok közül valamelyik nap, a munkanap áthelyezések miatt munkaszüneti napnak, pihenőnapnak, vagy ünnepnapnak minősül, úgy ezeken a napokon tilos a módszer alkalmazása.
A módszer alkalmazása során a horgász a parti horgászatot nem zavarhatja. Az éppen kint lévő parti horgász horgászhelyétől, etetésétől, vagy bójájától mért minimális távolságot 50 méterben határozza meg. Ezen távolságon kívül a kuttyogatás nem minősül zavarónak. A távolság betartásának az igazolása a kuttyogatást végző horgász feladata (pl. egy 50 hosszú madzag kifeszítésével).

10. Horgászversenyekre vonatkozó szabályok:

A horgászegyesület minden évben több versenyt hirdet meg a tagok részére, melyek közül a Szabó Mihály emlékverseny (6 órás), a vegyes halfogó verseny (24 órás) a bojlis verseny (40 órás), valamint a páros vegyes halfogó verseny (24 órás) minden évben megrendezésre kerül.
A versenyeken a teljes jogú, a kedvezményezett és a versenykiírásnak megfelelően esetenként napijegyes horgászok vehetnek részt.
A verseny ideje alatt kifogott halak a tó területéről nem vihetőek el, azokat a mérlegelést követően haladéktalanul vissza kell engedni.

11. Egyéb kötelezettségek:

 • A horgász köteles az okmányait magánál tartani. A visszaélések elkerülése végett tilos a lakókocsiban, vagy bármilyen zárt felépítményben, gépjárműben, csónakos horgászat esetén, a vízparton tartani.
 • Szürkületben, sötétedés után és hajnalban a horgászhelyet, vagy csónakot a horgásztó körüli útról és a vízfelület felől is jól láthatóan (erre a célra szolgáló önálló, fehér fényű lámpa) megvilágítani.
  A horgászhely vagy csónak megvilágítására szolgáló lámpa fénye nem zavarhatja a szemben, vagy a horgászhely mellett lévő horgászok pihenését.
  Az éjszakai bedobásokhoz irányfény használata lehetséges, azonban annak használata csak a bedobás idejére korlátozódhat.
 • Ellenőrzés esetén az ellenőrökkel együttműködni.
 • A horgászat során a horgász köteles használni a szükséges halvédelmi eszközöket (pontymatrac, sebfertőtlenítő, horogszabadító, merítőháló, stb), melyek meglétét és használatát a halőr minden ellenőrzés során ellenőrzi. A pontymatrac minimális mérete 90*60*3 centiméter, mely lehet előre gyártott, vagy házilag készített (szivacsból, bevonva). A pontymatrac kiváltható halbölcső használatával.
 • A tavon a horgász csak elboruló vagy marker (jelölő) bóját alkalmazhat. A jelzőbójákat november 30-ig minden horgász köteles eltávolítani.

12. TILOS!:

 • A horgásztó területén olyan személynek horgászati tevékenységet folytatni, aki az egyesület, vagy az állami szabályok megsértése miatt eltiltás alatt áll. Ez a szabály a vendégekre is vonatkozik.
 • A tóban fürödni.
 • A halnevelőben horgászni.
 • A kifogott és elvitelre szánt, fogási naplóba beírt halat kicserélni.
 • A kifogott halat a merítőhálóban tárolni.
 • Halat a horgászhelyen, vagy a horgásztó terüleén tisztítani, felbontani.
 • Hangoskodni, hangosan zenét hallgatni.
 • Kutyát a tó területére kivinni, sétáltatni, fürdetni.
 • Gépjárművel 10 km/h sebesség felett közlekedni.
 • A halak egészségére, valamint a vízminőségre káros anyagokat és etetőanyagokat használni.
 • A horgásztó területére szemetet és zöldhulladékot bevinni, a horgászhelyen keletkezett hulladékot elásni vagy tárolni.

13. A horgásztó területén történő munkavégzés szabályai:

A horgásztó területén építkezést, egyéb zajkeltő tevékenységet (kalapálás, fúrás, csiszolás, favágás, stb) csak hétköznap lehet végezni. Hosszú hétvége esetében a hétvéghez csatolt hétköznapi nap is hétvégi napnak számít. Ebben az időszakban fűnyírást a tó területén szombat délig, több napos hétvégéken a hosszú hétvége első napján 12.00-ig lehet végezni. Ünnepnapokon a munkavégzés tilos!